Как и защо мислите и убежденията ни създават реалността ни? Практически упражнения за вкореняване на нови убеждения.

By | 2018-02-21T15:15:50+02:00 February 21st, 2018|Uncategorized|0 Comments

РЕАЛНОСТ, МИСЛИ, УБЕЖДЕНИЯ

Цялата физическа реалност се състои от вибрации на енергията.
Столът, на който седим, стените, които ни заобикалят, физическото ни
тяло — всичко се състои от вибрации на енергията. Мислите ни също са
вибрации, състоящи се от същата енергийна субстанция. Мисли,
повтарящи се с чувство и емоция, постепенно се запечатват в
подсъзнанието ни. Щом това се случи веднъж, мислите ни
изкристализират в убеждения и започват да вибрират в нас, привличайки
от заобикалящата ни мрежа от реалности хора, обстоятелства и събития,
които съответстват на това, което е вътре в нас. Убеждението е изграден, формиран вече, на базата на досегашният ви житейски опит, излед за живота! Мислите ви са основните жизнени сили, формиращи вашето настояще и определящи това, което ще случи в бъдеще. Те са единственият и най-важен фактор в живота ви, върху който имате пълен контрол. Оказва се, че опитите да променим външния свят ще се окажат безплодни или поне временни, докато не променим начина си на мислене. Нашите мисли, решения и действия отразяват убеждения. Убежденията ни се превръщат в лещите, през които виждаме света. Събитията в живота ни, каквито и да са те, ще бъдат интерпретирани по този начин. Всички достъпни за нас данни ще бъдат пресети,
претеглени и взети под внимание чрез тези лещи. Убежденията ни ще повлияят не само на схващанията ни, но и ще се превърнат във вътрешна вибрация, която, действайки върху външната мрежа от реалности, ще привлича към нас като невидим магнит хора, обстоятелства и събития. Тези убеждения имат мощен ефект в определянето на това какво ще ни се случи по-нататък. Всяко убеждение трябва да бъде добре проучено. Не дали е истина или не — защото за нас „истината“ винаги ще съвпада с лещите, които носим и по този начин ще се потвърждава — а какъв ефект би имало върху живота ни. Истината е, че възприетите от нас ограничаващи убеждения са се вкоренили в подсъзнанието ни и сега рефлектират върху нас като преживян на практика опит. Помнете, че всички убеждения ще се потвърждават от заобикалящата ви действителност, докато продължавате да ги проектирате във външния свят. И така, вашият подход към промяната на тези възгледи е не да се питате дали са действителни или не, а по-скоро — дали ви служат добре. Дали тези убеждения помагат за постигането
на вашите цели или по-скоро ви спъват?

Упражнение:
Бих искал сега да изброите по-долу десет ваши убеждения, свързани с едногодишните ви ТОП цели (Желанията Ви). Не се безпокойте дали тези убеждения са позитивни или негативни или дали другите хора мислят като вас. Ние търсим вашите убеждения. Не е необходимо някой друг да вижда този списък или дори да знае за съществуването му. Но за да бъде ефективен, трябва да бъде направен напълно честно и да отразява вашата вътрешна истина и опит. Когато сте готови, напишете своите убеждения. Прочетете отново списъка. Представете си едно по едно тези убеждения, резониращи във вас, привличащи или отблъскващи обстоятелства в съответствие с тяхната вибрация. Докато правите това, ще осъзнаете, че някои убеждения работят за вас, а други — срещу вас. Сега до тези, които са срещу вас, които ви възпрепятстват, напишете Х. Разгледайте самостоятелно всяко убеждение, отбелязано с Х. Осъзнайте, че само защото вие вярвате в него и го преживявате, това по
никакъв начин не означава, че това убеждение е реално. То може да е реално във вашия живот и опит, но какво доказва това? Единствено, че изживявате тази реалност. Но дали това убеждение или истина са еднакви за всички? Ето как можем да го тестваме. Задайте си следните въпроси:
• Има ли всеки човек същото убеждение?
• Съвпада ли то с лещите на всички?
• Има ли хора, които нямат подобно убеждение и ако да, какъв е
техният житейски опит?
Изследвайки своите убеждения, със сигурност ще откриете, че нито едно убеждение, нито една истина, не могат да бъдат абсолютни. И така, имате възможност да изберете, да се освободите от всяко нежелано убеждение и да приемете което и да е ново. Вие буквално имате възможността сами да избирате своите убеждения. Настоящето е утробата, от която ще се роди бъдещето. Вашето бъдеще точно сега съществува и живее във вас. Вие държите в ръце собствената си съдба. Променете своите мисли и убеждения и ще промените
бъдещето си. След като напълно осъзнаете силата и възможностите на убежденията, които имате за живота си, следващата стъпка ще стане очевидна. Сменете остарелите си убеждения, които ви ограничават и връщат назад и си изградете нови, мощни убеждения, които да ви издигнат и да ви заведат там, където искате да бъдете.

Упражнение за смяна на убежденията:

1. ПРЕРАЗГЛЕДАЙТЕ МИНАЛОТО СИ!
– Не изразходвайте време и енергия да се вглеждате в миналото си като се опитвате да разберете защо убежденията ви са толкова ограничаващи. В този случай връщането към миналото само ще ви създаде навика да търсите негативни примери, които да потвърждават старите ви убеждения. Миналото ви придобива изкривен вид заради избора на лещи, през които го преосмисляте. Какво друго очаквате да стане, след като претърсвате миналото си със старите лещи, освен отново да се убедите в съществуването на същите ограничаващи убеждения? И така, избирате да гледате живота си през такива лещи, каквито самите вие създавате. Съответно, спомените ви се структурират и филтрират по определен начин, а това от своя страна ще ви кара винаги да оправдавате убежденията си с „доказателства“. Следователно, за да промените убежденията си, трябва да се опитате да промените лещите си. Погледнете към бъдещето по нов начин, търсейки нови, забравени или игнорирани истини. Например, ако ви липсва увереност претърсете миналото за примери, които доказват, че сте били уверени. Ако сте честни в това търсене, ще намерите много ситуации, в които сте се справяли успешно със задачите си. Но трябва да търсите с лещата — „Уверен съм“, а не с „Не съм уверен“. Всяка от лещите ще представи
различен набор от примери, които ще са многобройни и за двете. Всичко зависи от това коя точно ще изберете да ползвате. Преразгледайте и реконструирайте миналото, като му въздействате от настоящето. Каквито и да са обстоятелствата, използвайте миналото като богат източник на сила, претърсете го за дълго пренебрегваните успехи. Преструктурирайте миналото си. Пресъздайте го. Преоткрийте го. Независимо от това какъв искате да станете или какво искате да създадете в настоящето, ако се вгледате в миналото
си ще откриете предостатъчно доказателства, че това вече се е случвало — достатъчно е само да смените лещите си.

2. НАСТОЯЩЕТО Е ВАШАТА ОПОРНА ТОЧКА
– Спрете за момент и осъзнайте, че настоящето е вашата сила. Когатомислите за миналото или си представяте бъдещето, и двете действия сеслучват тук и сега. Когато изживявате живота си, това става тук и сега.Всъщност, нищо от това, което бихте могли да направите, не може да се случи извън времето „тук и сега“. За това възможността да направите в настоящето такъв избор, с който да преструктурирате миналото или бъдещето си, е невероятно могъщо действие. Ние сме се
самопрограмирали, без дори да осъзнаваме как и кога сме го сторили. Чрез повторения и избирателна памет сами сме се хипнотизирали да вярваме, че това „орязано“ наше копие сме самите ние. Но вие можете да промените всичко това. Погледнете в себе си и потърсете доказателствата за наличието на всички онези положителни качества, които желаете да притежавате. Изследвайте миналото си точно с тази цел, като не му позволявате да засилва ограниченията ви, а го използвате, за да подсилите качествата, които искате да имате. Постарайте се в това начинание. Използвайте селективността на съзнанието си в своя полза.

ВКОРЕНЯВАНЕ НА МИСЛИ = УТВЪРЖДЕНИЕ

Както всяка нова информация, вие можете автоматично да прилагате идеите и убежденията само след като те се закрепят в мозъка ви. Възбудата от новата идея продължава кратко, вдъхновението колкото и да е голямо, скоро угасва и изчезва. Какъвто и възторг да сте изпитвали от нова идея, ако не можете или не поискате да отидете по-далеч от този началния ентусиазъм, вие неизбежно ще се върнете назад, в предишното си състояние от което сте започнали. За да може една идея да се корени в мозъка ви съчетайте утвържденията с разсъждения. Мислете за тази идея, повтаряте си я. Игнорирайте всички противоположни идеи, нека само тази стане за вас реална. Новата идея е като нежно кълнче: тя изисква подхранване докато порасне. Бъдете бдителни: ако не проявите загриженост вашите неуправляеми стари идеи, като мисловни семена, ще пораснат и ще задушат още слабите нови идеи. Всички нови идеи или убеждения трябва отначало да преминат този етап на израстване, преди да пуснат корени във вашето съзнание. Това изисква време. Нищо няма да се случи ако се опитате един път, а дори и двадесет да пришпорите новото убеждение. За да се вкорени в мозъка ефекта от новото убеждение трябва да минат от един до три месеца. А това са от тридесет до деветдесет ежедневни занимания по пет-десет минути всяко едно. Вие се опитвате да изработите нови убеждения в своето подсъзнание и много често те противоречат на тези, които вече имате. Вашият мозък просто не е в състояние да възприеме каквито и да било нови убеждения, ако не ги укрепвате ежедневно в продължение на месец или два. За да се вкорени и разцъфти Всяко ново убеждение изисква време и внимание. …. За пет или десет минути дневно се концентрирайте върху едно просто утвърждение. Например, ако искате да си внушите убеждение за това, че подсъзнанието ви може да ви помогне да бъдете успешни — използвайте следното: „Моето подсъзнание е моят партньор за постигането на успех“. След като сте избрали подходящото утвърждение, започнете да се концентрирате върху него. Опитайте се да го почувствате по всеки възможен начин. Не позволявайте на съзнанието си да се разсейва с нищо друго. Ако това стане, концентрирайте се обратно върху утвърждението. Почувствайте силата на въвличането ви в думите, които повтаряте. Нека утвърждението, емоционално наситено и почувствано, оживее вътре във вас. Повтаряйте го отново и отново, позволявайки на съзнанието си да го възприеме. Изолирайте се от всички останали истини и реалности, фокусирайте се единствено върху чувството и силата на утвърждението.
Репетицията, независимо дали е вербална или ментална, е важна, защото активира неврологичните пътища. Не се насилвайте. Не се съмнявайте и не задавайте въпроси. Наслаждавайте се на процеса. Увлечете се колкото се може повече от това утвърждение. Позволете му да вибрира вътре във вас, позволете му да стане едно цяло с вас.
Почувствайте силата му. Позволете му да ви стимулира. Когато приключите упражнението, не обгръщайте с внимание утвърждението, не се замисляйте отново за него, не се чудете дали е истина. Изключете го от ума си до следващия ден, когато ще повторите процеса. Осъзнайте, че използвате момента „тук и сега“ като опорна точка, за вграждането на нови убеждения, които в последствие ще бъдат материализирани по естествен начин. Това ще стане автоматично. Трябва да експериментирате с прецизната формулировка на вашето утвърждение. Отнема около три или четири повторения, докато почувствате утвърждението съвсем точно. Щом като това стане, просто
продължете напред. Почти веднага ще можете да наблюдавате невероятни резултати. Ще бъде чудесно, ако това се случи, но не бива да позволявате бързият успех да ви заблуди. Не прекъсвайте упражненията. Много често, когато хората започват тези упражнения, не осъзнават колко бързо може да се наблюдават добри резултати и се превъзбуждат. Във възбудата си те забравят да продължат с упражненията. Но, за да
получите постоянни резултати, изразяващи се в промяна на вашите убеждения, трябва напълно да запечатате в съзнанието си новото утвърждение, а за това са необходими минимум от шестдесет до деветдесет дни.

3. ДЕЙСТВИЕ
Колкото по-рано заживеете в съответствие с новите убеждения, които сте създали, толкова по-добре. Противното би означавало, че не им се доверявате и не използвате ефективно възможностите на настоящето. Ако сте бедни и искате да имате повече пари и се опитвате да си създадете убеждение за изобилие, докато все още изпитвате нужди, започнете да демонстрирате изобилие. Направете някакво символично действие, за да докажете на света около вас и на себе си, че се променяте. Може да дадете някакви пари (без значение колко) за благотворителност. Поглезете се с нещо: хубава храна, ново списание за мода, някакъв малък подарък. Ако ви липсва увереност, първото, което трябва да направите, е да преразгледате миналото си, търсейки и намирайки минали примери за
това, че сте били уверени и после започнете ежедневно да се фокусирате върху тях. В това число, трябва да запечатате новите утвърждения, които ще поддържат чувството на увереност и на края започнете да се държите
така, сякаш това е истина. Внесете и действие в тази формула. Без значение колко малко или незначително може да изглежда то, това е огромна стъпка. Това ще бъде изявата на вашето ново убеждение във външната действителност, неговата демонстрация. По този начин, в съответствие с вашите нови утвърждения, се изпраща силен сигнал до подсъзнанието ви, че новите реалности започват да заемат мястото си, че имате желание да се промените, че съдействате на процеса. Инициативата трябва да дойде от вас. Предизвикайте себе си да
намерите начини за доказва не на променящата се реалност.

КАК ДА СЕ РАЗМИШЛЯВА
 

Може да се размишлява над това което ви вдъхновява или което искате да разберете по-дълбоко. Да допуснем, че искате да обмислите утвърждението, че мисълта притежава реална сила. Използвайки за контролна времето часовник (съветвам ви да изпълнявате упражнението не по-малко от пет и не повече от десет минути) започнете да се концентрирате върху това, че “мисълта притежава реална сила”. Напълно се потопете в това твърдение, дълбоко потънали в мисълта за него. Задайте си въпроси от типа;” Какво значи това?”, “Какво се разбира под това?”, “Мога ли да извлека полза от това?”. Размишлявайте в продължение на определеното време, без да позволявате на мозъка да се отклонява от нужните ви мисли. Ако мисълта ви постоянно блуждае по време на размишленията, а това непременно ще бъде така, меко но уверено я върнете към предмета на размисъл. На началния етап на упражненията по размишление вашата мисъл ще се отклонява от предмета десет-двадесет пъти за пет минути. В хода на упражнението в главата ви могат да възникнат съвършено отвлечени мисли. Спомени отминалото, мисли за несвършена работа, а също различни желания, безпокойства и фантазии въпреки волята ви ще възникват в мозъка ви, стараейки се разсеят вниманието ви. Не им позволявайте да ви отвличат от основната ви задача. Щом осъзнаете че мозъкът ви е зает с ненужни мисли, забравете за тях и продължавайте размисъла от момента в който сте го прекъснали. Вашият мозък още не е дисциплиниран и не е свикнал за подобен режим на работа. На него му е по-лесно да мисли за каквото му попадне и да се концентрира върху това, което повече му харесва.

“Всички наистина мъдри мисли са били обмислени вече хиляди пъти, но за да станат те действително ваши, трябва още и още да ги обмисляте честно, докато те се вкоренят във вашия мозък.”
Гьоте

Източници:
Статията е вдъхновена от книгите “Подсъзнанието може всичко” и “Успехът и парите” на Джон Кехоу.

About the Author:

Leave A Comment