Ентусиазъм

By | 2018-02-23T19:13:34+02:00 February 23rd, 2018|Uncategorized|0 Comments

Думата ентусиазъм води началото си от гръцката дума enthous, която означава „вдъхновен“, и именно това се случва, когато сте изпълнени с ентусиазъм — вдъхновени сте. Всичко се променя. Цялото ви същество се изпълва със сила по един необясним начин и правите неща, с увереността на човек, който не може да се провали. Очите ви блестят, думите ви са силни, дребните ежедневни проблеми и досадни източници на раздразнение се отхвърлят бързо и без усилие. Още повече — хората, които контактуват с вас също усещат ентусиазма ви. Те са привлечени от него и попадат под неговата власт. Ентусиазмът е заразителен и почти винаги има магическата способност да въздейства на хората, които са около вас.

Ентусиазмът е твърде ценно качество, за да го оставите на случайността. Ако искате той да работи за вас, трябва активно да го създавате. Когато сте вдъхновени и възбудени от нещата, с които се занимавате, ентусиазмът идва от само себе си по естествен начин. Струва ви се, че сте „в мисия“, за постигане на целта. И колкото повече вдъхновение сте в състояние да изпитвате към целта си, толкова по-вероятно е да се появи ентусиазмът. Това усещане не се постига със сила — то идва отвътре. Ентусиазмът идва от вътрешната ви убеденост, че това, което правите, е добро, значимо и важно. За източник на подобен ентусиазъм служат вашите мисли и убеждения. Позитивните, вдъхновяващи мисли за вашия живот и вашата цел ще бъдат подхранващата почва за зараждането на ентусиазма.

Всеки, който последователно и системно практикува дейностите, посочени в следващите три списъка, ще придобие ентусиазма, който ще работи за него, с каквото и да се захване.

Списък 1: Десет причини защо е добре да бъдете живи.

Истината е, че твърде често сме затрупани от ежедневни задачи. Необходимо е ежедневно да се спираме за няколко минути и да си спомним всички удоволствия и радости, които ни е донесъл животът. Направете съответния списък и отделяйте по няколко минути, напомняйки си колко истина има в това, което сте написали. Приемете богатствата, с които е пълен живота. Приятелство, природа, изкуство, семейство, интелектуално развитие, страст, здраве, свободна воля… И така нататък. Направете този списък и всеки ден си повтаряйте всички точки от него, докато не стане нещо естествено за вас да ги помните и да сте благодарни за тях.

Списък 2: Десет причини защо за някои е по-изгодно да имат вашия продукт или услуга.

Придобийте такова въодушевление по въпроса защо хората трябва да притежават вашия продукт (или услуга), че да не можете да направите нищо друго, освен да споделите с тях както усещането си, така и продукта (или услугата). Усетете в себе си мотивация активно да помагате на хората, давайки им възможност да се насладят на вашето изделие (или услуга). У вас трябва да се появи чувството, че ще ги излъжете, ако не постъпите именно по този начин. Когато в последствие се обръщате към потенциални клиенти и разговаряте с тях, причините, които сте написали в списъка, по естествен начин и без усилие ще се вмъкнат и ще присъстват във вашия разговор. Събеседниците ви ще се убедят в достойнствата на вашия продукт, защото самите вие ще сте убедени. Хората ще вярват на думите ви толкова, колкото самият вие искрено вярвате в тях.

Списък 3: Десет причини защо е важно да преуспеете в живота.

Свържете своя успех с грандиозна цел или мисия. Бъдете мотивирани, за да успеете. Напомняйте си отново и отново защо е важно да сте преуспели. Помнете, че вашият успех помага на много хора, а провалът ви не помага на никого.

Изучавайте тези списъци всеки ден, докато ги запомните. Практикувайте да ги казвате на висок глас. Повярвайте в тях безрезервно. (Ако има точки от вашия списък, в които все още не вярвате, дори след едноседмично повторение, махнете ги от списъка или ги заменете с нещо друго). Целта на този процес е да се запечата всичко от указаните списъци в съзнанието ви. Освен това ентусиазмът широко отваря вътрешните ни врати по начин, който позволява интуицията свободно да се влее в съзнанието ни. Докато сте в това екзалтирано и възвишено състояние, ще откриете, че редовно ви идват и нови вдъхновяващи идеи, както и поразително интуитивно чувство за това, как да постигнете целите си. С ентусиазъм можете да постигнете почти всичко. Можете да достигнете върхове, за които по-рано сте считали, че са недостижими.

About the Author:

Leave A Comment