Как и защо мислите и убежденията ни създават реалността ни? Практически упражнения за вкореняване на нови убеждения.

By | 2018-02-21T15:15:50+02:00 February 21st, 2018|Uncategorized|

РЕАЛНОСТ, МИСЛИ, УБЕЖДЕНИЯ Цялата физическа реалност се състои от вибрации [...]